Skip to content

Stora brödtillverkare använder vegetabiliska råvaror

  • by

En undersökning gjord av Iqra visar att de stora brödtillverkarna Polarbröd, Pågen, Fazer och Korvbrödsbagarn använder sig av vegetabiliskt fett i sina bröd.

För muslimer är det inte tillåtet (haram) att äta någon del av ett djur som annars är tillåten att konsumera (såsom kor , kycklingar eller får) om det inte är slaktat enligt islamisk lag. Vissa djur (som grisar) är inte tillåtna att äta även om man skulle slakta dem enligt islamisk lag.

Fettsyror

Fettsyror används i många fabrikstillverkade livsmedel som säljs i Sverige. Fettsyrorna kommer från vegetabiliska eller animaliska fetter och deklaras som E-nummer. Ibland skrivs hela namnet ut istället för E-numret. En lista med E-nummer och deras fullständiga namn hittas i faktarutan i slutet av artikeln.

Fettsyrorna kallas för emulgeringsmedel och används för att man lättare ska kunna blanda feta ingredienser (som smör eller olja) med icke-feta ingredienser (som vatten). Man kan även använda emulgeringsmedel för att påverka en produkts elasticitet så att brödet, exempelvis, blir mjukare.

Fettet kan komma från djur

Bröd består oftast av mjöl, vatten, jäst och fett (som kan vara margarin, smör eller olja). Ibland ingår även socker, salt, ägg eller tillsatsämnen. Av alla dessa ingredienser är det enbart fettet och eventuella fettsyror som kan vara otillåtet för muslimer att äta. Om fettet kommer från ett djur (så kallat animaliskt fett) som inte är slaktat enligt islamisk lag blir även fettet otillåtet (haram) att äta. Därför är det viktigt att veta vart fettet och fettsyrorna i brödet kommer från.

Stora brödtillverkare vegetabiliska

I undersökningen som gjordes av Iqra har talespersonerna för de fyra brödmärkena Polarbröd, Pågen, Fazer (där Skogaholm ingår) och Korvbrödsbagarn klargjort att de enbart använder sig av vegetabiliska fetter i sina bröd och att de inte har några planer på att börja använda animaliskt fett i sina produkter. Polarbröd skriver att det alltid har varit viktigt för dem att enbart använda vegetabiliskt fett i sina bröd och Pågen skriver att “Tanken bakom det här är helt enkelt respekt för konsumenterna. Vi vet att frågan kring animaliska råvaror och ingredienser är något som är mycket viktigt för många konsumenter.”

En fettsyra är ett samlingsnamn på en stor mängd molekyler som består av en eller flera karboxylgrupper som sitter på en lång opolär kedja av kolväten (som kan vara antingen mättade eller omättade).

Mono-di-och triglycerider är större molekyler som består av en, två eller tre fettsyror bundna till en glycerolmolekyl. Karboxylsyran på fettsyran kommer då att reagera med en OH-grupp på glycerolen och bilda en esterbindning.

I tabellen nedan har vi listat de E-nummer E 470-E479 som ofta kallas för emulgeringsmedel. De består av fettsyror och används för att bättre kunna blanda annars svårblandade ingredienser, såsom oljor med vatten. Det är dessa fettsyror som antingen har vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

E 470a Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror
E 470b Magnesiumsalter av fettsyror
E 471 Mono- och diglycerider av fettsyror
E 472a Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar
E 472b Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar
E 472c Mono- och diglyceriders citronsyraestrar
E 472d Mono- och diglyceriders vinsyraestrar
E 472e Mono- och diglyceriders mono- ochdiacetylvinsyraestrar
E 472f Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider
E 473 Sackarosestrar av fettsyror
E 474 Sackarosestrar i blandning med mono-och diglycerider av fettsyror
E 475 Polyglycerolestrar av fettsyror
E 476 Polyglycerolpolyricinoleat
E 477 1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror
E 479b Termiskt oxiderad sojabönsolja i reaktion med mono- och diglycerider av fettsyror

Källa: Livsmedelsverket, Iqra (Januari 2010).

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *