Skip to content

E-nummer med potentiellt animaliskt ursprung

Här nedan följer en lista av olika E-nummer som kan ha animaliskt ursprung:

Tillsatser tillverkade av fett

 • E 304 Askorbylpalmitat och askorbylstearat
 • E 322 Lecitin
 • E 422 Glycerol
 • E 431 Polyoxietylen(40)stearat
 • E 432 Polyoxietylensorbitanmonolaurat
 • E 433 Polyoxietylensorbitanmonooleat
 • E 434 Polyoxietylensorbitanmonopalmitat
 • E 435 Polyoxietylensorbitanmonostearat
 • E 436 Polyoxietylensorbitantristearat
 • E 445 Glycerolestrar av trähartser
 • E 470 a Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror
 • E 470 b Magnesiumsalt av fettsyror
 • E 471 Mono- och diglycerider av fettsyror
 • E 472 a Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar
 • E 472 b Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar
 • E 472 c Mono- och diglyceriders citronsyraestrar
 • E 472 d Mono- och diglyceriders vinsyraestrar
 • E 472 e Mono- och diglyceriders diacetylvinsyraestrar
 • E 472 f Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider
 • E 473 Sackarosestrar av fettsyror
 • E 474 Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror
 • E 475 Polyglycerolestrar av fettsyror
 • E 476 Polyglycerolpolyricinoleat
 • E 477 Propylenglykolestrar av fettsyror
 • E 479 b Termiskt oxiderad sojabönsolja i reaktion med monooch diglycerider av fettsyror
 • E 481 Natriumstearoyl-2-laktylat
 • E 482 Kalciumstearoyl-2-laktylat
 • E 483 Stearoyltartrat
 • E 491 Sorbitanmonostearat
 • E 492 Sorbitantristearat
 • E 493 Sorbitanmonolaurat
 • E 494 Sorbitanmonooleat
 • E 495 Sorbitanmonopalmitat
 • E 570 Fettsyror
 • E 1517 Glyceryldiacetat
 • E 1518 Glyceryltriacetat

Tillsatser tillverkade av annat än fett

 • E 626 Guanylsyra
 • E 627 Dinatriumguanylat
 • E 628 Dikaliumguanylat
 • E 629 Kalciumguanylat
 • E 630 Inosinsyra
 • E 631 Dinatriuminosinat
 • E 632 Dikaliuminosinat
 • E 633 Kalciuminosinat
 • E 634 Kalcium-5’-ribonukleotider
 • E 635 Dinatrium-5’-ribonukleotider
 • E 920 L-cystein
 • E 1105 Lysozym

Tillsatser tillverkade av insekter

 • E 120 Karmin (ämne från kochenillsköldlusen Dactylopius coccus)
 • E 904 Shellack (sekret från lacksköldlusen Laccifer lacca Kerr)

Källa: Livsmedelsverkets informationsbrochyr Tillsatser i Livsmedel- en Faktabok

Tags:

1 thought on “E-nummer med potentiellt animaliskt ursprung”

 1. Pingback: Many Malaysian halal food dyes contain azo colors – Yasmin Shamsudin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *