Skip to content

Är coronavirusvaccin halal?

  • by

Det är ovanligt att jag skriver om läkemedel här, men jag tänkte att eftersom vår forskargrupp jobbar med både virus och bakterier så kunde jag ge lite information om hur de godkända coronavaccinen fungerar och vad de innehåller.

Från ett halalperspektiv så är det tillåtet (jaiz/mubah) att vaccinera sig mot viruset, oavsett vilket vaccin man tar då vaccin räknas som läkemedel.

Hur fungerar vaccin?

Vaccin är för kroppen främmande ämnen som är skapade för att trigga immunförsvaret. Genom att låta immunförsvaret träna på ofarliga ämnen förbereder man kroppen för en riktig infektion där immunförsvaret snabbt kan sättas in och där det kan jobba mer effektivt för att neutralisera skadliga hot.

mRNA-vaccin

Både Pfizer/BioNTech och Modernas vaccin är så kallade mRNA-vaccin. Dessa mRNA-sekvenserna kodar för de så kallade “spike”-proteinerna som sitter på coronaviruset och använder sig av kroppens celler för att tillverka dessa protein. När kroppens immunförsvar känner av dessa proteiner aktiveras det så att nästa gång kroppen detekterar proteinerna (från en coronavirusinfektion) så kan kroppen svara snabbare och mer kraftfullt. På så sätt minskar risken för ett allvarligt sjukdomsförlopp som kan leda till dödsfall.

Vaccinet i sig tillverkas utan celler och innehåller inga animaliska produkter.

Adenovirusvaccin

AstraZeneca/Oxford universitet och Jansen (Johnson & Johnson) har tillverkat så kallade adenovirusvaccin. Dessa vaccin består av virus som inte bör vara skadliga för oss och som inte kan föröka sig i våra kroppar. Viruset innehåller DNA-sekvenserna för “spike”-proteinet som sedan översätts till mRNA som tolkas av cellerna som sedan bygger proteinet, på samma sätt som för mRNA-vaccinen.

Adenovirus finns i många varianter och orsakar många vanliga sjukdomar som förkylningar, urinvägsinfektioner, lunginflammation osv. Eftersom de är så vanliga känner våra kroppar ofta igen dem och vet hur de ska försvara sig mot dem. Därför måste det adenovirus som innehåller DNA-sekvensen vara ett i övrigt relativt okänt virus som de flesta av oss inte har råkat på tidigare för att vaccinet ska fungera effektivt.

Slutligen…

Oavsett vilket vaccin som erbjuds bör man ta det om man inte tillhör en riskgrupp. Följ nyhetsrapporteringen och sjukvårdens rekommendationer. Om man rekommenderas att inte ta vaccinet finns det sannolikt okända faktorer eller faktiska risker associerade med vaccinet som man bör ta hänsyn till. Det gäller exempelvis rekommendationer om att personer som tidigare har haft allergiska reaktioner mot andra vaccin bör vara försiktiga, eller folkhälsomyndighetens rekommendationer om att gravida inte bör vaccinera sig. I framtiden kan fler rekommendationer publiceras när fler och fler människor har vaccinerat sig och läkemdelsmyndigheterna har fått in bättre statistik på eventuella bieffekter. Oavsett om man har vaccinerat sig eller inte bör man fortsätta vara vaksam och hålla avstånd till andra, för en vaccinering innebär inte att man inte kan bli smittad av viruset. Även om man är vaccinerad kan man bli smittad och smitta andra!

Ta hand om er och era familjer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *