Skip to content

Halalklassificering

På Svenskt Halalindex används Shafieskolans strikta halalklassificering så långt som det går. Eftersom vi inte har möjlighet för närvarande att besöka fabriker och följa varje produkt från början till slut klassificeras förpackade varor endast baserat på deras uppenbara och utskrivna ingredienser. Vi har alltså inte tagit hänsyn till huruvida  en produkt kan ha kontaminerats pga att den tillverkas i samma lokaler som andra produkter som innehåller ämnen som uppenbart inte är halal.

Det finns vissa ingredienser som gör att en produkt inte får Svenskt Halalindexlogon. Dessa finns listade i vår E-nummerlista.